KROPPSKRAFTER


I utställningen Kroppskrafter visades applikationsbroderier och abstrakta textila skulpturer. Vissa av verken bär på influenser från en annan plats, en resa till Island så väl som historiska perspektiv från texter ur Ellen Keys ”Barnets århundrade”. Skulpturerna är intuitivt formade ur den queera kroppens oförmåga att identifiera sig enligt normer.

Alla verk har gemensamt att handens görande är central och ställs mot ifrågasättande av inlärda textila konventioner för att synliggöra händernas vilja att styra den organiskt levande textilen. Våra kroppar bär på kunskap kring material och tekniker som vi genom görandet programmerat den med. Varje kropp besitter unika krafter som den förvärvat genom ett görande i tid och rum.


Sandra Lundberg

1. Virkande händer 2021

5. Kennslufraedi = pedagogik 2021

4. Steinselja = persilja 2021

3. Könsvarelse 2021

2. Krabbmossa 2021

6. Den bor på insidan 2020

d_b_p_i_01
d_b_p_i_02
d_b_p_i_03
d_b_p_i_04
d_b_p_i_05
d_b_p_i_06
d_b_p_i_07
d_b_p_i_08

8. Jäveln 2019

7. Kristallstjärna 2019